ZOBACZ RÓWNIEŻ:

LOKALIZACJA:
BADANIA NIENISZCZĄCE SPOIN I WYROBÓW HUTNICZYCH
Spawanie jako proces specjalny wymaga stałej i drobiazgowej kontroli. Wizualnie ocenić można jedynie cechy zewnętrzne złączy i wyrobu. W celu zbadania niedostępnego dla oka, wnętrza spoin stosujemy metody nieniszczące. Oferujemy badania ultradźwiękowe spoin oraz badania nieniszczące magnetyczno-proszkowe wykonywane przez własny certyfikowany personel.
Badanie nieniszczące materiałów konstrukcyjnych
Nasza oferta obejmuje m.in. przeprowadzanie badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych, spoin i wyrobów hutniczych. Służą one ocenie stanu i trwałości danej konstrukcji lub materiału bez konieczności ich uszkadzania. Badany materiał zachowuje swoje właściwości eksploatacyjne i wytrzymałościowe.
Badanie nieniszczące magnetyczno-proszkowe
Badania nieniszczące magnetyczno-proszkowe przeprowadzane są m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, odlewniczym, energetycznym czy też maszynowym. Badania przeprowadza się w miejscach, w których materiał poddawany jest procesom zmiany kształtu. Można przeprowadzić je jednak jedynie na elementach ferromagnetycznych, co stanowi pewne ograniczenie. Badanie magnetyczno-proszkowe wykorzystuje zjawisko rozproszenia pola magnetycznego, co pozwala wykryć nieciągłości. Przed przystąpieniem do badania należy powierzchnię odpowiednio przygotować – rozmagnesować ją i oczyścić. Ważne jest, aby była ona wolna od smarów i olejów. Następnym etapem badania jest nanoszenie kontrastowego tła, zwykle w kolorze białym. W kolejnym kroku wykonuje się magnesowanie powierzchni i nanosi preparat zawierający magnetyczny proszek. W miejscach występowania nieciągłości gromadzi się proszek, łatwo widzialny na kontrastowym tle w świetle dziennym. Przy zastosowaniu preparatów fluoroscencyjnych nie ma potrzeby nanoszenia kontrastowego tła i obserwacje prowadzi się w świetle UV. Po zakończeniu badania, powierzchnia zostaje ponownie rozmagnesowana i oczyszczona.
Badanie nieniszczące spoin
Badanie nieniszczące spoin stosowane jest w różnych gałęziach przemysłu m.in. w budownictwie, przemyśle maszynowym czy też energetyce. W badaniach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt zapewniający precyzyjne wyniki. Wykonywane przez nas badania ultradźwiękowe sprawdzają się znakomicie m.in. przy kontroli elementów konstrukcji stalowych. Głównym celem przeprowadzania badania ultradźwiękowego spoin jest zapewnienie doskonałej jakości złącz spawanych, tak aby spełniały wymogi zgodne z warunkami technicznymi. Badanie nieniszczące spoin przeprowadza się w fazie wytwarzania oraz w fazie eksploatacji. Pozwoli ono wykryć wady wewnętrzne i określić ich wielkość oraz położenie. Przed przeprowadzaniem badania ultradźwiękowego spoin należy oczyścić powierzchnię, tak aby usunąć pozostałości rdzy i odprysków spawalniczych oraz nanieść preparat ułatwiający przechodzenie ultradźwięków z głowicy do materiału. Ultradźwiękowa fala akustyczna rozprzestrzenia się w badanym przedmiocie i napotykając nieciągłość ulega odbiciu. Na ekranie defektoskopu można odczytać wielkość i położenie nieciągłości. Zapraszamy do galerii zdjęć prezentującej przykłady badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych i spoin. Zachęcamy Państwa również do skorzystania z innych naszych usług takich jak spawanie i śrutowanie konstrukcji stalowych czy obróbka skrawaniem CNC.
SEVERT POLSKA SP. Z O.O.

© Copyright 2021 SEVER POLSKA. Realizacja: PRESTOMEDIA.