OBRÓBKA

Obróbka skrawaniem elementów wielkogabarytowych

Wysoka specjalizacja końcowych producentów nakłada na poddostawców zupełnie nowe wyzwania. Maksymalnie skracane łańcuchy kooperacji wymagają terminowych dostaw na linie montażowe kompletnych zespołów gotowych do dalszej produkcji. Nasi klienci poszukują konstrukcji kompletnych, obrobionych i polakierowanych. Obróbka skrawaniem elementów wielkogabarytowych, którą oferujemy  wykonywana jest na urządzeniach sterowanych numerycznie CNC, zapewniamy najwyższą dokładność wymiarów i powtarzalność najbardziej złożonych kształtów. Polecamy także usługi śrutowania konstrukcji i elementów stalowych.