BADANIA NDT

Badania nieniszczące spoin i wyrobów

Spawanie jako proces specjalny wymaga stałej i drobiazgowej kontroli. Wizualnie ocenić można jedynie cechy zewnętrzne złączy i wyrobu. W celu zbadania niedostępnego dla oka, wnętrza spoin stosujemy metody nieniszczące. Oferujemy badania ultradźwiękowe i magnetyczno-proszkowe wykonywane przez własny certyfikowany personel.